POSKYTOVANÉ SLUŽBY

V rámci své hlavní činnosti Vám může naše firma nabídnout:

 • Připojení elektrické požární signalizace objektu na pult centralizované ochrany:

  • Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje
   územní odbor Plzeň - město
   územní odbor Plzeň - sever
   územní odbor Plzeň - jih
   územní odbor Tachov

Dále poskytujeme projekci, montáž a revize EPS (elektrická požární signalizace), PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém), CCTV (kamerový systém) a další slaboproudé rozvody.

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY

Základ vlastního PCO tvoří vždy jeden nebo i více počítačů PC propojených v síti. K tomuto základu jsou připojena tzv. komunikační zařízení. Jako komunikačních zařízení může PCO RADOM SECURITY nebo PCO RADOM SECURITY FIRE využívat

 • radiové přijímače s modemy SMR pro přenos zpráv z objektů prostřednictvím rádiových kanálů v různých kmitočtových pásmech, pro rádiový přenos může být systém doplněn retranslací,
 • modemy GSM pro přenos zpráv z objektů s využitím sítí mobilních oprátorů,
 • telefonní karty umístěné v samotném počítači PCO,
 • telefonní pulty Sur-Gard.

V obou posledních případech jsou informace z objektů přenášeny buď po komutovaných telefonních linkách prostřednictvím jednotné telefonní sítě (JTS) nebo sítěmi mobilních oprátorů s využitím GSM bran.

V objektech, jejichž stav je na PCO monitorován, musí být vždy ústředna s připojenými čidly a s ovládacími prvky. Ta může být, podle svého určení, buď typu EZS (elektronická zabezpečovací signalizace) pro ochranu kriminální, nebo EPS (elektronická požární signalizace) pro ochranu protipožární.